Na kole – Horní Pojizeří

Posted on

Doporučený okruh ze Semil
Okruh č. 1
Semily, náměstí – cyklotrasa č. 4176 – Bačov (5 km) – červená cyklotrasa – Kozákov, chata (7 km) – červená cyklotrasa – křižovatka před Záhořím (10 km) – modrá cyklotrasa – Záhoří (10,5 km) – modrá cyklotrasa – Koberovy (16 km) – cyklotrasa č. 4170 – Železný Brod (19 km) – cyklotrasa č. 4170 – Podspálov (22,5 km) – cyklotrasa č. 4170 – Podbozkov, odbočka k Bozkovským jeskyním (26,5 km) – cyklotrasa č. 4174 – Bozkovské jeskyně, parkoviště (3 km) – cyklotrasa č. 4170 – Sejkorská kaplička (28,5 km) – cyklotrasa č. 4170 – Semily, náměstí (34,5 km).

Trasa č. 2
Podbozkov – cyklotrasa č. 4174 – Bozkov (2,5 km) – odbočka k bozkovským jeskyním (1 km) – cyklotrasa č. 4174 – Jesenný, křižovatka (6,5 km) – cyklotrasa č. 4173 – Roztoky u Semil (8,5 km) – odbočka k roztockému mlýnu – (1 km) – cyklotrasa č. 4173 – Helkovice (11 km) – cyklotrasa č. 4173 – křižovatka směr Vysoké nad Jizerou (11,5 km) – cyklotrasa č. 4170 – Škodějov, Zimrov (12,5 km) – cyklotrasa č. 4170 – Loukov (19 km) – cyklotrasa č. 4170 a č. 4174 – Benešov u Semil (23 km) – cyklotrasa č. 4170 – Semily (27 km).

 

Turistické zajímavosti:
Bítouchovská zvonička
Zděná zvonička s cibulovitou bání krytou šindelem z roku 1812.

Bozkov
První zmínka o obci z roku 1352, barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie z let 1690 – 93 s vyhlídkovou věží, kamenná socha Madony s dítětem z roku 1490, cenná řezbářská výzdoba.

Bozkovské dolomitové jeskyně
Národní přírodní památka, jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech, labyrint podzemních chodeb a dutin, unikátní krápníková výzdoba, největší podzemní jezero v Čechách.

Kozákov
Výrazný vrchol Ještědsko-kozákovského hřbetu. V prvohorní vyvřelině melafyru nálezy polodrahokamů (achátů, jaspisů, chalcedonů…). V Radostné pod Kozákovem je ve svahu Votrubcům lom s brusírnou a expozicí broušených kamenů. Rozhledna. Riegrova chata KČT Semily z roku 1928. Paragliding.

Masarykova vyhlídka
Upravené vyhlídkové místo nad Sejkorskou kapličkou s výhledem na Krkonoše.

Muzeum techniky
Soukromé muzeum v Loukově se sbírkou starých automobilů, motocyklů a dalších technických exponátů, skutečným unikátem je jediná česká ponorka.

Podspálov
Vodní elektrárna z let 1921 – 1926, zajímavé technické dílo na Riegrově stezce.

Riegrova stezka
Turistická stezka údolím Jizery z roku 1909 vedoucí ze Semil do Železného Brodu, přírodní památka Galerie, Böhmova vyhlídka, pěšorest, pramen Antala Staška, vodní elektrárna v Podspálově.

Sejkorská kaplička
Barokní výklenková kaple Bolestné P. Marie z konce 18. století

Semily
První zmínka o měste z r. 1352, novorománský kostel sv. Petra a Pavla z let 1908 – 11 s vyhlídkovou věží, cenný mariánský sloup z roku 1783, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele z let 1723 – 27, zámek z roku 1691 využíván účelově. Muzeum a Pojizerská galerie se stálými expozicemi „Osobnosti Semilska“ a „Nezapomenutá minulost“ v rodném domě Ivana Olbrachta, secesní budovy z přelomu 19. – 20. století; v poslední dochované budově Riegrova lýna zřízeno informační středisko; rodiště politika F. L. Riegra (1818 – 1903) a spisovatele Ivana Olbrachta (1882 – 1952);  Sportovní centrum Semily, golfové hřiště.

Smrčí (zadní)
V budově obecního úřadu se nacháí galerie se stálou expozicí výtvarných děl profesora Miroslava Hrachy.

Starý mlýn v Roztokách u Semil
Zachovalý potoční mlýn ve Fiedlerově údolí s původním mlýnským zařízením ze 17. – 19. století, expozice o životě a práci podkrkonošských mlynářů, historie mlynářského erbu.

Údolí Jizery
Přírodní rezervace, turisticky zpřístupněná Riegrovou stezkou, krajinářsky velimi zajímavé, kaňonovité údolí se smíšenými lesními porosty a geologicky cennými skalními výchozy, naučná stezka.

Železný Brod
První zmínka o městečku z r. 1501 v souvislosti s těžbou železné rudy, gotický kostel sv. Jakuba z r. 1763 (?), dřevěná osmiboká zvonice z r. 1761, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1769, památková rezervace lidové architektury Trávníky, národopisné muzeum Horního Pojizeří v někdejším měšťanském domě Klemencovsko z r. 1792 s expozicemi vývoje železnobrodského sklářství, součástí muzea je roubený dům Běliště, bývalá koželužna a barvírna z r. 1807 s expozicí věnovanou městu a geologickému vývoji Železnobrodska, tradice sklářské výroby od 19. století, odborná sklářská škola založená v r. 1920, rodiště malíře Vlastimila Rady (1895 – 1962) a hudebního skladatele Vlastimila Viplera (1903 – 1972).

Přepsáno z informačního létáku vydaného Městem Turnovem (Odbor cestovního ruchu).