Pěšky – Hruboskalsko

Posted on

Doporučené okruhy z parkoviště pod Valdštejnem
Okruh č. 1
Parkoviště pod Valdštejnem – žlutá, červená – Hlavatice – skála s vyhlídkovou plošinou (1,5 km) – červená – Valdštejn – hrad (2,5 km) – červená – Vyhlídka U Lva a Na Kapelu (4 km) – červená – Arboretum Bukovina (4,5 km) – červená – Hrubá Skála – zámek (5,5 km) – zelená – Myší díra – neznačeno (pěšina odbočuje vlevo pod východem z Myší díry) – Adamovo lože (6 km) – žlutá – Mariánská vyhlídka (7 km) – žlutá – Symbolický hřbitov – žlutá – Antonínův pramen (8,5 km) – žlutá společně s bílou cyklotrasou, bílá cyklotrasa – křižovatka lesních asfaltek (10,5 km) – červená cyklotrasa vpravo – parkoviště pod Valdštejnem (11,5 km).

Okruh č. 2
Parkoviště pod Valdštejnem – žlutá, červená – Hlavatice – skála s vyhlídkovou plošinou (1,5 km) – červená – Valdštejn – hrad (2,5 km) – Rozcestí U Kavčin (3 km) – modrá – Janova vyhlídka (3,5 km) – modrá (Angrova stezka) – Smíchousův rybník (5 km) – žlutá společně s bílou cyklotrasou, bílá cyklotrasa – křižovatka lesních asfaltek (6,5 km) – červená cyklotrasa vpravo – parkoviště pod Valdštejnem (7,5 km).

Doporučené okruhy z parkoviště v Sedmihorkách
Okruh č. 3
Sedmihorky – modrá (Angrova stezka) – Janova vyhlídka (3,5 km) – modrá – Rozcestí U Kavčin (3,5 km) – červená – Valdštejn – hrad (4 km) – červená – Hrubá Skála – zámek (7 km) – zelená – Sedmihorky (8,5 km).

Okruh č. 4
Sedmihorky – modrá – Antonínův pramen (1 km) – žlutá – Symbolický hřbitov – žlutá – Mariánská vyhlídka (2,5 km) – žlutá – Adamovo lože (3,5 km) – Hrubá Skála – zámek (4 km) – zelená – Sedmihorky (5,5 km).

 

Turistické zajímavosti:
Adamovo lože
„Venušinu sluj“ nechal vytesat František Adam z Valdštejna, který po válečných dobrodružstvích v tureckých válkách pobýval u bratra Josefa na Hrubé Skále. Sochař Chládek z Turnova vytesal do skály oltář lásky, nahou dvojici, sošku amora a pohovku se dvěma lvi. V 19. století se začalo místu říkat Adamovo lože.

Bukovina
Arboretum, které bylo založeno v letech 1860 – 62 majitelem hruboskalského panství L. Aehrentálem a lesníkem Leopoldem Angerem. Má rozlohu 2,73 ha a jeho základem jsou stromy především ze Severní Ameriky.

Hlavatice
Osamělá skála nad Turnovem opatřená schodištěm a vyhlídkovou plošinou. Rozhled na Turnov, Maloskalsko, Jizerské hory, Ještědský hřbet, Ralsko a Bezděz.

Hrubá Skála
Zámek, původně hrad ze 14. stol. postavený na mohutných pískovcových skalách. Patřil Valdštejnům. V 16. století za Smiřických byl hrad přestavěn na renesanční zámek a později byl barokně upravován. Romantickou podobu získal novogotickou přestavbou za pánů z Aehrentálu v polovině 19. století. Po roce 1948 sloužil jako zotavovna. Dnes je v zámku hotel a restaurace. Široké veřejnosti je přístupné nádvoří a vyhlídková věž. Na prostranství před zámkem je pseudogotický kostel sv. Josefa z r. 1812.

Hruboskalsko
Přírodní rezervace se skalním městem (nazývaným horolezci Skalák). Pro Hruboskalské skalní město jsou charakteristické impozantní skalní věže dosahující výšky až 55 m. Nachází se zde četné vyhlídky, skalní rozsedliny a velké bohatství tvarů zvětrávání skal. Dělí se na Dračí skály a Zámeckou rokli, Kapelníka, Maják a Údolíčka.

Jirošův (Kopicův) statek
Jedna z nejznámějších staveb lidové architektury v Českém ráji. Stavba je doplněna nádhernou lidovou plastikou sv. Jiří z roku 1817 a mnoha skalními reliéfy lidového umělce, sochaře – samouka Vojtěcha Kopice.

Mariánská vyhlídka
Nejznámější vyhlídka Českého ráje s pohledem na Hrubou Skálu, Trosky, Dračí skály a Kozákov.

Valdštejn
Původně rodový hrad pánů z Valdštejna založený koncem 13. století na třech pískovcových skalách. Zpustl po požáru koncem 16. stol. Po stavovském povstání získal panství Albrecht z Valdštejna. Valdštejnové vybudovali na hradě počátkem 18. století barokní kapli sv. Jana Nepomuckého a unikátní sochařskou výzdobu mostů. Sv. Jan Křtitel na obraze na prvém nádvoří má mít podobu K. H. Máchy. V nově opraveném klasicistním hostinci pobýval hudební skladatel J. B. Foerster. Zříceniny původního hradu jsou doplněny romantickými dostavbami a malbami z 19. stol. Valdštejn je v majetku města Turnov.

Sedmihorky
původně vodoléčebné a klimatické lázně založené majitelem panství. A. Lexou z Aehrentálu a lomnickým lékařem A. Šlechtou. Otevřeny byly v roce 1842. V sedmdesátých letech se sem sjížděla společnost v čele s Janem Nerudou, která zavedla pojem Český ráj. Busta A. Šlechty od J. Myslbeka.

Symbolický hřbitov horolezců
Pietní místo připomínající oběti horolezectví pod stěnou Nekonečné skály. Původní námět sochaře a horolezce V. Karouška byl realizován po tragédii horolezecké výpravy v Peru r. 1970, kde zahynul i autor myšlenky horolezeckého památníku.

Přepsáno z informačního letáku vydaného Městem Turnovem (Odbor cestovního ruchu).