Pěšky – Podtrosecká údolí

Posted on

Doporučená trasa z Rovenska pod Troskami na hrad Kost
Trasa č. 1
Rovensko pod Troskami – modrá – Borecké skály (1 km) – modrá – Borek pod Troskami (2 km) – žlutá – Vidlák (5 km) – červená a žlutá – Želejov (6 km) – žlutá – Věžák – rybník (7,5 km) – zelená a žlutá – U Přibyla (8 km) – zelená a žlutá – Pleskotský mlýn (9,5 km) – zelená – Rytířova Lhota (11,5 km) – zelená – Kost – hrad (14 km).

Doporučená trasa z Rovenska pod Troskami na hrad Trosky
Trasa č. 2
Rovensko pod Troskami – modrá – Borecké skály (1 km) – modrá – Borek pod Troskami (2 km) – žlutá – Vidlák (5 km) – Trosky – zříceniny hradu (7 km) – zelená – Ktová, zastávka ČD (10,5 km).

Doporučený okruh – Podtrosecká údolí
Trasa č. 3
Trosky – zříceniny hradu – modrá – Nebák (3 km) – červená – U Přibyla (5 km) – zelená a žlutá – Pleskotský mlýn (6,5 km).

Trasa č. 4
Na Stávku – zelená – Věžák – rybník (3,5 km).

 

Turistické zajímavosti:
Borecké skály
Pískovcová plošina v okolí vrchu Bor je zakončena 20 m vysokou skalní stěnou. Vyhlídka Svatopluka Čecha.

Kost
Jeden z nejkrásnějších, největších a nejzachovalejších gotických hradů v Čechách. Byl založen ve 14. stol. Petrem z Vartenberka na pískovcové skále při styku tří močálovitých údolí. Do obranného systému začleněny rybníky. Zachovány hradby, velká Bílá věž s nepravidelnou lichoběžníkovou základnou, paláce, kaple, hospodářské budovy. Patřil postupně Zajícům z Házemburka, Šelemberkům, Bibersteinům, Lobkovicům, Černínům a nyní náleží Kinským. Přestavby (hlavně renesanční). V okolí skalní obydlí a psí hřbitov.

Nebákov
Mlýn je připomínán již v 15. století, dnešní podoba pochází z 1. poloviny 18. století. Na zalesněném ostrohu jižně od rekreačního střediska stával ve středověku hrádek.

Plakánek
Malebné údolí potoka Klenice lemované pískovcovými skalami se studánkou Roubenka.

Podtrosecká údolí
Kaňonovitá údolí lemovaná pískovci s osmi dochovanými rybníky (Rokytňák, Hrudka, Vidlák, Krčák, Věžák, Dolský, Nebák a Podsemínský rybník). Podtrosecké rybníky jsou příkladem přetváření krajiny člověkem. Z údolních niv a mokřadel byla v 16. století vybudována soustava rybníků. Vzniklý rybničný systém umožňoval hospodářské využití území a vytvořil i zajímavou esteticky a ekologicky vyváženou krajinu. Vyskytují se zde zajímavá společenstva mokřadních rostlin a vodního ptactva. Jedná se o území mimořádné krajinářské i přírodovědné hodnoty.

Rovensko pod Troskami
Městečko již od roku 1371, kdy vzniklo při starší osadě na Týně.l Rovensko bylo ve středověku známé jako místo, kde se brousily drahé kameny. Pověst vypráví, že první brusiči přišli z Itálie za Karla IV. A naučili brousit drahé kameny místní obyvatelstvo. Drahé kameny z okolí byly použity na výzdobu kaple sv. Kříže a sv. Kateřiny na Karlštejně i ve svatováclavské kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Muzeum. Kostel sv. Václava. Nejznámější rovenskou pamětihodností je dřevěná zvonice z r. 1630 s tzv. rebelantskými zvony obrácenými srdcem vzhůru. Zvony Svatý Václav, Svatý Jan Křtitel a Svatý Jiří se do pohybu uvádějí šlapáním obsluhy. Zvonice je přístupná s průvodcem.

Semín
Zbytky největšího opevnění z keltského období v Čechách. Část mohutného, skoro deset metrů vysokého valu.

Trosky
Zřícenina hradu, který postavil na dvou vypreparovaných věžích čedičového suku Čeněk z Vatenberka v letech 1380 – 90. Hrad zpustl za třicetileté války. Vyšší věž se nazývá Panna (59 m) a nižší Baba (49 m). Jedna z pověstí, která vysvětluje tato pojmenování věží pochází ze začátku 15. století, kdy hrad vlastnili páni z Bergova. Tehdy prý na hradě sídlila stará Bergovna, která vyznávala husitskou víru, a její vnučka, katolička. Pověst vypráví, že stará Bergovna sídlila v nižší věži a její vnučka ve věži vyšší. Nesnášely se a velmi často se hlasitě hádaly, až to bylo slyšet v podhradí. Lidé potom začali věže nazývat Baba a Panna. Nyní lze vystoupit na vyhlídkovou věž z 19. století a po schodišti i na věž Babu. Trosky poskytují nádherný rozhled na Český ráj. dominanta a jeden ze symbolů Českého ráje.

Věžický rybník (Věžák)
Rybník s rozlohou 6 ha, který svou scenérií patří k nejkrásnějším v Českém ráji. Skály, zrcadlící se na hladině rybníka, často inspirovaly filmaře k natáčení romantických scén. V létě se dá v rybníku i vykoupat. Nedaleko hráze je silný pramen Prdlavka, který patří k nejproslavenějším v Českém ráji. Dokonce se v minulosti věřilo v jeho léčivé účinky.

Vidlák
Rybník na potoku Jordánka.

Přepsáno z informačního letáku vydaného Městem Turnovem (Odbor cestovního ruchu).