Skalní města v Českém ráji – Maloskalsko

Posted on

Perlou Českého ráje je Maloskalsko. Výrazný Vranovský hřeben a Suché skály jsou pozůstatkem obrovské kry, kterou alpsko-karpatské vrásnění vyzdviholo a postavilo do kolmé polohy. Úzký skalní masiv na pravém břehu Jizery byl ve středověku využit jako základ obranných hradů Vranov a Frýdštejn. Vyhlídka nad Jizerou poskytuje neopakovatelný panoramatický pohled na meandr Jizery v místech, kde voda prorazila skalní kru. Nad osadou Záborčí najdeme skupinu skal s pozůstatky skalního hradiště, zvanou maloskalská Drábovna.

Nezapomenutelný je pohled na rozeklaný hřeben Suchých skal (známe jako „České Dolomity“) na protější straně řeky, hojně využívaný milovníky horolezectví. Skály u Besedic se skalním bludištěm Kalich a Chléviště, nabízejí několik atraktivních výhledů na celé maloskalské údolí. Besedické skály a skály na Sokolu s četnými slujemi, průchody a soutěskami, mnohde tvořenými zřícenými skalními bloky, byly v časech náboženského útlaku útočištěm Českých bratří. Kolem této modlitebny vede jedna ze značených turistických stezek. Celá tato oblast přechází u vesnice Rakousy ve vápnité pískovce s mnoha puklinovými jeskyněmi a nalezišti fosilií. Za pozornost stojí zřícenina středověkého hradu Zbirohy.

Přepsáno z informačního materiálu vydaného Městem Turnov za finanční podpory měst a obcí Českého ráje. Realizace projektu byla umožněna díky grantu ČCCR za přispění MMR ČR. Informační leták vyšel v nakladatelství Jakoubě, roku 2002.