Na kole – Z Turnova na Valečov a Kost

Posted on

Doporučený okruh z Turnova na hrad Valečov a Kost
Okruh
Turnov, zastávka ČD – zelená cyklotrasa – Všeň (6,5 km) – neznačeno, po silnici – Olešnice (9,5 km) – modrá cyklotrasa – Žehrov (12 km) – modrá cyklotrasa – Příhrazy (14,5 km) – modrá cyklotrasa – Olšina (19 km) – modrá cyklotrasa – Zásadka, odbočka k hradu Valečov (21,5 km) – modrá cyklotrasa – Branžež (24,5 km) – modrá cyklotrasa – Srbsko (28,5 km) – modrá cyklotrasa – Kost – hrad (33 km) – modrá cyklotrasa – Libošovice (35,5 km) – modrá cyklotrasa a cyklotrasa č. 14 – Pleskotský mlýn (38 km) – cyklotrasa č. 14 – Vyskeř (41,5 km) – cyklotrasa č. 14 – Kacanovy (45 km) – cyklotrasa č. 14 a modrá cyklotrasa – Turnov, zastávka ČD (49 km)

Turistické zajímavosti:
Drábské světničky
Skalní hrádek z konce 13. stol. Skalní bloky byly propojeny dřevěnými stavbami. Zachováno 18 vytesaných prostor. Byl opěrným bodem sirotčích vojsk, opuštěn po bitvě u Lipan. Sloužil jako modlitebna nekatolíků za protireformace.

Komárovský rybník
Známý rekreační rybník s písčitým dnem a dvěma plážemi.

Kost
Jeden z nejkrásnějších, největších a nejzachovalejších gotických hradů v Čechách. Byl založen ve 14. stol. Petrem z Vartenberka na pískovcové skále při styku tří močálovitých údolí. Do obranného systému začleněny rybníky. Zachovány hradby, velká Bílá věž s nepravidelnou lichoběžníkovou základnou, paláce, kaple, hospodářské budovy. Patřil postupně Zajícům z Házemburka, Šelemberkům, Bibersteinům, Lobkovicům, Černínům a nyní náleží Kinským. Přestavby (hlavně renesanční). V okolí skalní obydlí a psí hřbitov.

Libošovice
Opravený kostel sv. Prokopa.

Pekařova brána
Brána vytesaná pro průchod silnice skalou mezi Vyskří a Pleskotským mlýnem.

Pomníky
Pomníky padlým vojákům z prusko-rakouské války z roku 1866. Je zde pochováno 5 rakouských důstojníků, jeden pruský důstojník a 13 pruských vojínů.

Příhrazské skály
Skalní město, které tvoří 178 skalních věží. Nejznámější z nich se pro její charakteristický tvar říká Kobylí hlava.

Semtínská lípa
torzo památné lípy asi 270 let staré, která byla zničena větrem v roce 2000.

Turnov
Město založeno kolem roku 1250 sloučením vsí Turnova a Hruštice. Od 16. století tradice kamenářství a od 18. století výroba skelné kompozice. Šperkařská škola založena roku 1884. Původní gotický kostel sv. Mikuláše z poloviny 14. století byl zbarokizován roku 1722. Barokní klášterní kostel sv. Františka z Assisi z let 1651 – 55 byl empírově upraven roku 1822. Hřbitovní kostel P. Marie z let 1838 – 53 je jednou z prvních novogotických staveb tohoto typu v Čechách. Kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 12. a 13. století v Nudvojovicích. Dominantní kostel sv. Matěje na Hruštici. Radnice původně renesanční z roku 1526 byla přestavěna novorenesančně roku 1894. Židovský hřbitov. Muzeum Českého ráje s mineralogickou, šperkařskou, historickou a národopisnou expozicí. Panoramatický obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou je největším obrazem Mikoláše Alše (8,5 x 10 m). Rodiště obrozenců Fortunáta Durycha (1738 – 1822) a Antonína Marka (1783 – 1877) i filozofa Jana Patočky (1907 – 77). Správa CHKO Český ráj. Galerie Granát.

Z náměstí Českého ráje vedenaučná „Zámecká stezka“ na zámek Hrubý Rohozec. Prochází kolem Dlaskova statku – unikátní venkovská stavba v údolí řeky Jizery v Dolánkách u Turnova, typická ukázka roubené architektury jizerského typu z přelomu 18. a 19. století, národopisná expozice.

Všeň
Obec s kostelem sv. Jakuba a Filipa. Místo dalekého výhledu.

Vyskeř
Obec pod výrazným čedičovým vrchem s kaplí sv. Anny a křížovou cestou. Rozhled. Novorománský kostel na místě původního gotického. Dřevěná osmiboká zvonice z roku 1750 (přístupná).

Přepsáno z informačního létáku vydaného Městem Turnovem (Odbor cestovního ruchu).